«Επιμορφωτικό σεμινάριο Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)- Διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες»1 Απριλίου 2017

 

H Δ/νση  B/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: ενημέρωση για το πρόγραμμα «Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)- Διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες». Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα και θα παρέχει στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς,…

  • πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος, προκειμένου να τους βοηθήσει είτε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μόνοι τους είτε με την υποστήριξη ενός μέντορα από το British Council
  • υλικό για να προσεγγίσουν τα θέματα των δεξιοτήτων ζωής και να υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους, καθώς και
  • μία κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης περαιτέρω πρωτοβουλιών και συνεργασιών.
(Visited 1 times, 1 visits today)