Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο
(webinar) με θέμα: «Παλαιοπεριβάλλον – γεωμύθοι – γεωμυθολογικές ερμηνείες»
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β’ κύκλος», του επιχειρησιακού προγράμματος: Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.
Σκοπός  η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που άπτονται της θεματολογίας του Δικτύου.
Απευθύνεται:
α) σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολείων της επικράτειας,
που ανήκουν στο δίκτυο ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν.
β) Υπευθύνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ
Ημερομηνία υλοποίησης: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 (18:45 – 22:15), μέσω της πλατφόρμας Webex
Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/3tPTtDMWVRZVcTzB7
Σημ. Ο σύνδεσμος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την Κυριακή 23 Μαΐου 2021

(Visited 1 times, 1 visits today)