Σεμινάριο «Κλιματική αλλαγή-Ακραία Υδρομετεωρολογικά φαινόμενα»

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δράσεις του ΕΘΔ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Κλιματικές αλλαγές-ακραία
καιρικά φαινόμενα», με σκοπό την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
που υλοποιούν ή που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που άπτονται της θεματολογίας του
Δικτύου.
Απευθύνεται:
α) σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολείων της επικράτειας,
που ανήκουν στο δίκτυο ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν.
β) Υπευθύνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ

Ημερομηνία υλοποίησης: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 (19:00 – 21:30)
Διάρκεια: 3 ½ διδακτικές ώρες
Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/3VySc51W2pbVfP9B9
Σημ. Ο σύνδεσμος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Ο σύνδεσμος διεξαγωγής του σεμιναρίου και οι σχετικές με τη σύνδεση πληροφορίες-οδηγίες θα
κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(Visited 1 times, 1 visits today)