Ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θ-ΙΝΚ-Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία»

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2021-2022 εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες πρωτοβάθμιας (από Δ΄ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία πέριξ της Ακροπόλεως. Δηλώσεις συμμετοχής από 1 Σεπτεμβρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. τηλέφωνο: 210-3314354 (κ. Πέννυ Καλιγέρου).
Λειτουργία: Οκτώβριος 2021- Ιανουάριος 2022
Μέρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
Ώρες λειτουργίας: 9:00-11:00 π.μ.
Χώροι λειτουργίας: Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς, Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού, Αρχαιολογικός χώρος Λόφων Πνύκας, Νυμφών, Μουσών (Φιλοπάππου).
Θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:
α. η εξέταση της διαχρονίας της ανθρώπινης συνήθειας του γκράφιτι στον δημόσιο χώρο, το οποίο, παρά την ιστορική του σήμερα αξία ως φορέα μικροϊστορίας και ιστορίας χρονικών περιόδων φτωχών σε γραπτές πηγές, αποτέλεσε πάντα παράγοντα υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος,
β. οι πολλαπλές συνέπειες της ανεπίστρεπτης φθοράς από τα σύγχρονα γκράφιτι για τα μνημεία, τα άτομα και την κοινωνία στο παρόν και το μέλλον, η σημασία της προστασίας των μνημείων και ο ρόλος της συντήρησης των αρχαιοτήτων.
Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Προσεγγίζει διαθεματικά το αντικείμενό του με θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήριο καθαρισμών.
Στόχοι του Θ-ΙΝΚ είναι:
– η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ατομική και συλλογική ευθύνη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
– η εξοικείωση με τον μνημειακό πλούτο ως φορέα υλικών και άυλων αξιών για τις γενιές του σήμερα και του αύριο
– γνωριμία με το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Επισημαίνεται ότι:
 Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν.
 Θα ακολουθηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, όπως θα προβλέπεται από τα ισχύοντα κατά την περίοδο της υλοποίησης μέτρα.
 Ανώτατο όριο συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε δίωρο πρόγραμμα: 15 άτομα (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τα ισχύοντα μέτρα). Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος παράλληλα σε δύο ομάδες των 15 ατόμων σε έναν ή σε δύο από τους προαναφερόμενους αρχαιολογικούς χώρους.
 Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση.
 Δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνονται τηλεφωνικώς από 1 Σεπτεμβρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. στo τηλέφωνο: 210-3314354 (κ. Πέννυ Καλιγέρου). Λόγω των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων των αρχαιολογικών χώρων, είναι αναγκαίο να προηγείται ενημέρωση σε περίπτωση μαθητού/ήτριας με κινητικές δυσκολίες.
 Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
 Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (βροχής κτλ) το πρόγραμμα ενδέχεται να αναβληθεί ή να ματαιωθεί επειδή μέρος του πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο.

Επισημαίνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

(Visited 1 times, 1 visits today)