«Περιβαλλοντικές Επισκέψεις έως 31/12/2021 στο ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου»

Προσκαλούνται τα Σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επιθυμούν να κάνουν μία
περιβαλλοντική επίσκεψη, μονοήμερη ή διήμερη, σε ένα από τα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου
που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Το ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου δεν έχει τη δυνατότητα κάποιων παροχών
διαμονής ή διατροφής, ωστόσο τα διήμερα μπορούν να αιτηθούν οικονομικής διαμονής στην Μαθητική
Εστία Καρπενησίου.
Πρόσκληση Σχολείων Φθινοπώρου Περιφέρεια Στερεάς

(Visited 1 times, 1 visits today)