Ένα πρόγραμμα για την Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

Eγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ. Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες». Το ως άνω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων, Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, στις περιοχές Αττικής, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ροδόπης –Έβρου και υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν
για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του
(διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
2. Το πρόγραμμα να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

άδεια

(Visited 5 times, 1 visits today)