Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Συγκεκριμένα:
Μπορεί να συνδυαστεί με τα μαθήματα: Ιστορία, Γλωσσική Διδασκαλία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφ.), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Ξένες Γλώσσες. Είτε να αξιοποιηθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  στις θεματικές:
Φροντίζω το περιβάλλον (Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και Ενδιαφέρομαι και
ενεργώ (Εθελοντισμός) τόσο για τα Δημοτικά όσο και για τα Γυμνάσια, είτε να υλοποιηθεί ως
πρόγραμμα Πολιτιστικό, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικό.

2021-2022-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ

(Visited 4 times, 1 visits today)