Ενημέρωση σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσειοσκευές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας θα πραγματοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Μουσεία και τις Συλλογές αρμοδιότητάς της.
Επιπλέον, η ΕΦΑ Βοιωτίας διαθέτει μία σειρά μουσειοσκευών (μουσειοβαλίτσες) για δωρεάν δανεισμό στα σχολεία και αξιοποίησή τους εντός των σχολικών αιθουσών από τους/τις εκπαιδευτικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις μουσειοσκευές επισυνάπτεται το  με αρ. πρωτ. 467880/30 09-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

(Visited 4 times, 1 visits today)