«ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» με προγράμματα στα Σχολεία μας.

Υλοποίηση στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», για το σχολικό έτος 2021-22

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές
εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται: α) στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό
περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την
ανάληψη δράσεων.

138716 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση