Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δράση “Ταπερίστας”

H Δράση  μπορεί να συνδεθεί με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και με πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας με έναν ή περισσότερους από τους εξής θεματικούς άξονες:
-Μείωση κατανάλωσης
-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων
-Ποιότητα διατροφής
-Ασφαλείς συσκευασίες τροφίμων
-Μείωση σπατάλης τροφίμων
-Τοπικά προϊόντα

Θα υλοποιηθεί από το τέλος Νοεμβρίου έως τις αρχές Μαΐου σε τρεις φάσεις: Διερευνητική (Α ́Φάση), Εφαρμογής (Β ́Φάση) και Διάχυσης (Γ ́Φάση). Κάθε φάση της Δράσης θα χαρακτηρίζεται από τις βιωματικές ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, τη διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και των μελών ομάδων διαφορετικών σχολείων και την
ανατροφοδότηση.

Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση Ταπερίστας

(Visited 5 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση