Πρόσκληση – ∆ιαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών: «Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΠΦΠΟ στην Πλατφόρµα 21+ Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Διοργανώνει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία στις 26/11/2021

ΩΡΕΣ: 19.00-21.30. 

H ΠΦΠΟ συνεργάζεται με το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία  του  ΕΚΠΑ το πρώτο του είδους του μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που λειτουργεί στην χώρα μας.

Στo σεµινάριο θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ΠΦΠΟ που αφορούν στην
∆/βάθµια Εκπαίδευση, τα οποία είναι αναρτηµένα στην Πλατφόρµα 21+ Εργαστήρια
∆εξιοτήτων του ΙΕΠ και έχουν ήδη εφαρµοστεί από πέρυσι πιλοτικά. Καθώς τα προγράµµατα
συµπεριλαµβάνονται στα εργαστήρια δεξιοτήτων, είναι µεγάλη ευκαιρία να εφαρµοστούν στα
σχολεία και να αρχίσει να καλλιεργείται η φιλοζωική παιδεία που τόσο λείπει από τη χώρα µας.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια µπορούν να δηλώσουν τη
συµµετοχή τους στέλνοντας email στο info@pfpo.gr στο οποίο θα αναφέρουν τα παρακάτω
στοιχεία:
 ονοµ/νυµο
 τηλέφωνο
 email
 βαθµίδα εκπαίδευσης
 σχολική µονάδα στην οποία υπηρετούν
Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το παρακάτω τηλέφωνο
Όλγα Λιάρα 6946406299

(Visited 7 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση