Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α. μόνο της οικείας Π.Δ.Ε. δηλ. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Στυλίδας -Υπάτης, Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καρπενησίου  και Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Άμφισσας

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το  σχολικό έτος 2021-2022: α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

ΕΞΕ – 154902 – 2021 – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά τo σχολικό έτος 2021-22

(Visited 42 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση