Ένα πρόγραμμα για τη χρήση και την κατάχρηση του αλκοόλ με τίτλο «Smashed»

Φορέας  La Fabbrica S.p.A./Educational Communication Agency

Το εν λόγω διεθνές εκπαιδευτικό υλικό είναι  μία ηλεκτρονική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/- τριες – αφιερωμένο σε νέους/-ες μεταξύ 13 και 18 ετών για την καταπολέμηση της χρήσης και της κατάχρησης αλκοόλ και την προώθηση της ανάπτυξης μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα στις νέες γενιές.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν περιήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό του Smashed στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://online.smashedproject.org/greece/.

2021_164771_Δ2_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_Smashed

(Visited 4 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση