Μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων … Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Η μουσειοσκευή “Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού σχεδιασμένου σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. Μέσω της μουσειοσκευής η Οικία  – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων ταξιδεύει στο σχολείο και η μάθηση γίνεται μία ευχάριστη εμπειρία.
Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο παιχνίδι) και έντυπο υλικό (οδηγό εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο μουσείο είναι δύσκολη, αλλά και στην προετοιμασία μαθητών για επικείμενη επίσκεψη.
Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός της έγινε από τους: Ρία Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγό, Χαρά Ανδρεάδου, σχολική σύμβουλο Π.Ε Χανίων, Μαρία Δρακάκη, σχολική σύμβουλο Π.Ε Ηρακλείου και Κωνσταντίνο Μανωλάκη, εκπαιδευτικό.
Για την καλύτερη εφαρμογή του υλικού της προηγείται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, πριν το εφαρμόσουν στην τάξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.
Η μουσειοσκευή δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με το  εκπαιδευτικό τμήμα του Ιδρύματος, στο τηλ. 28210 56008, 54011 (εσωτ. 111 ή 112), υπεύθυνη κ. Βάσω Μπαρμπαγιάννη. Για την παραλαβή του υλικού απαραίτητη είναι και μία αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο για τον δανεισμό εκπαιδευτικό υπόψη της κας Β. Μπαρμπαγιάννη.
Η αίτηση συμπληρωμένη αποστέλλεται στην ηλεκτρονική δ/νση: rmarkoulaki@venizelos-foundation.gr

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

(Visited 7 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση