«Εκπαίδευση μέσω της τέχνης θεματικό πεδίο εφαρμογής οι πανδημίες” Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου

Τρίτη 5 Απρίλη, 18:00- 20:00

Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η κριτική προσέγγιση εικαστικών έργων (πίνακας ζωγραφικής, σκίτσο, γελοιογραφία, φωτογραφία και η αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη κρίνεται ως πολύ σημαντική. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία, εκ προοιμίου, στηρίζεται σε καινοτόμες εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, βιωματικές, συμμετοχικές και επικοινωνιακές. Η εκπαίδευση μέσω της Τέχνης -εν προκειμένω μέσω της ερμηνείας και ανάλυσης εικονιστικών αναπαραστάσεων πανδημικών φαινομένων- είναι μία από αυτές τις καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές, η οποία και αποτελεί αντικείμενο της ημερίδας.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα – μέχρι την ∆ευτέρα 14 Μαρτίου ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο: https://forms.gle/ayNrWgVFYCWfRrW48.

Αν ο υπερσύνδεσμος δεν ανοίγει κατευθείαν από εδώ (πατώντας τον κέρσορα πάνω στον υπερσύνδεσμο  μπορείτε να αντιγράψετε το σύνδεσμο της φόρμας και να τον επικολλήσετε σε έναν Chrome, Mozilla κλπ.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως

(Visited 1 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση