“Η πορεία προς το Μαγικό Μονοπάτι της Ενσυνείδησης” Σεμινάριο εξ αποστάσεως ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου 14,15,16 κ 20 Ιουνίου

Συμμετοχή, μόνο ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και το Σάββατο 14 Μαΐου 2022
https://forms.gle/rECyhk2vriVJjYfe9

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καρπενησίου, στο πλαίσιο του Εθνικού
Θεματικού Δικτύου «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση» προτίθεται να διοργανώνει διαδικτυακά
σεμινάριο με θέμα «Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η πορεία προς το Μαγικό Μονοπάτι της
Ενσυνείδησης».
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex την Τρίτη 14, Τετάρτη 15,
Πέμπτη 16 και Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικές ασκήσεις
σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ενσυνειδητότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα το
οποίο σας επισυνάπτουμε. Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση των
Εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να δράσουν στη συνέχεια πολλαπλασιαστικά στην Εκπαίδευση. Το
εξ αποστάσεως σεμινάριο απευθύνεται στα Μέλη του Δικτύου, σε κάθε Στέλεχος Εκπαίδευσης και
Ενδιαφερόμενο Εκπαιδευτικό των Δνσεων εμβέλειας του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου

61 Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

(Visited 10 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση