«2η Ανακοίνωση Διοργάνωσης Συνεδρίου με τίτλο: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: ισότητα, αποδοχή, ένταξη»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Iσότητα, αποδοχή, ένταξη» Στόχοι του συνεδρίου

 • ο εμπλουτισμός της σύγχρονης βιβλιογραφίας σε θεματικές σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • η ανάδειξη και η διάχυση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να επιτευχθούν η αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας και οι ίσες ευκαιρίες για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

Θεματικές Ενότητες

 1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
 3. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 4. Φύλο και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 5. Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική, λήψη απόφασης, προσωπική ανάπτυξη στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Αποστολή περιλήψεων

Ο/η συγγραφέας θα αποστείλει τον τίτλο και την περίληψη (450-500 λέξεις) της εισήγησης,  καθώς και το όνομά του, αλλά και τον τίτλο του μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022 στα emails politistika@dide-dytik.att.sch.gr και  sep@dide-dytik.att.sch.gr

Παρουσιάσεις εισηγήσεων

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο χρειάζεται να είναι πρωτότυπες. Η παρουσίαση τους θα έχει διάρκεια μέχρι 15 λεπτά. Οι εισηγητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το λογισμικό ppt.

Κρίσιμες Ημερομηνίες

 • Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 21 Σεπτεμβρίου 2022
 • Πέρας υποβολής περιλήψεων: 10 Οκτωβρίου 2022
 • Ενημέρωση κρίσης περιλήψεων: 11 Οκτωβρίου 2022
 • Ανάρτηση προγράμματος συνεδρίου: 15 Οκτωβρίου 2022
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 19 και 20 Οκτωβρίου 2022
 • Κατάθεση εργασιών για πρακτικά συνεδρίου: 26 Οκτωβρίου 2022

Εγγραφή, παρακολούθηση συνεδρίου

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6daoXJwypI6mnoB2ctdvKnsFB3fd2VHutpKO2zcXUovddA/viewform

Ηλεκτρονική διεύθυνση συνεδρίου

https://dide-dytik.att.sch.gr/erasmus/

2η_ανακοίνωση_συνεδρίου

(Visited 10 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση