Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Παντός Κλίματος – Η ζωή μας στο μέλλον»

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να ενταχθεί κατά την κρίση του/της
εκπαιδευτικού στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο Ομίλων ή στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στις
σχολικές μονάδες που προβλέπεται, ή και στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις. Ο χρόνος
απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική
ώρα, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον μαθητικό διαγωνισμό «Παντός Κλίματος – Η ζωή
μας στο μέλλον» να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου.

ΕΞΕ – 146183 – 2022 – Έγκριση διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δράσης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Παντός Κλίματος – Η ζωή

(Visited 13 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση