«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Το Διάζωμα είναι μια Κίνηση Πολιτών, η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους, την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας και, μέσα από τον σχεδιασμό καινοτόμων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, την ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. Αρχές του Διαζώματος, βλ. εδώ).

Για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να συνδυαστεί με τα μαθήματα:
Ιστορία, Γλωσσική Διδασκαλία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφ.), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Τεχνολογία, Φυσική, Χημεία, Ξένες Γλώσσες.
Επίσης, μπορεί είτε να αξιοποιηθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στις
θεματικές: Φροντίζω το περιβάλλον (Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά) και
Ενδιαφέρομαι και ενεργώ (Εθελοντισμός) τόσο για τα Δημοτικά όσο και για τα Γυμνάσια, είτε
να υλοποιηθεί ως πρόγραμμα Πολιτιστικό, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικό.

2022-2023 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ – ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕ…

2022-2023-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ – ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕ…

(Visited 17 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση