«Κυκλική οικονομία στην πράξη» Διαδυκτιακό σεμινάριο Δευτέρα 8 Μαΐου και Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 , ώρες 17.00-20.00

Η Διεύθυνση ΔΔΕ Φθιώτιδας δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων και τη SciCo Eπιστήμη Κοινωνία, προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό  Σεμινάριο την Δευτέρα 8 Μαΐου και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ώρες 17.00-20.00, με θέμα: «Κυκλική οικονομία στην πράξη»

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ανωτέρω Διευθύνσεων, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του Σεμιναρίου, μέχρι και την Τετάρτη 3/5/2023 στον σύνδεσμο (ή με απευθείας άνοιγμα, ή με copy paste):

https://forms.gle/8jLxVqYhpoaFWbCz5

Αντικείμενο και στόχος Σεμιναρίου:

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί, μέσα από εργαστήρια σε ομάδες, θα γνωρίσουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της SciCo, «Κυκλική Οικονομία στην πράξη».

Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το ζήτημα της διαθεσιμότητας Φυσικών Πόρων, θα ανακαλύψουν την άμεση σχέση που έχει με την Οικονομία και θα γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για τη διασφάλισή της, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. Παράλληλα θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» έχει σχεδιαστεί και συγκροτηθεί με βάση τις κύριες αρχές που διέπουν τη θεωρία και τη μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθηση. Ακολουθείται η γενική μεθοδολογία και οι αρχές του DesignThinking, ή αλλιώς Σχεδιαστική Σκέψη,  που είναι μία διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, η οποία, τα τελευταία χρόνια, αξιοποιείται ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δομή Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε υβριδική μορφή, καθώς αποτελείται από 2 διαδικτυακές συναντήσεις (σύγχρονα) ενώ απαιτείται και ατομικός χρόνος μελέτης και εργασίας (ασύγχρονα) στο ενδιάμεσο αυτών, σύμφωνα με το παρακάτω:

 

Μέρος Θέμα Διάρκεια (ώρες) Τρόπος υλοποίησης
Α΄ ●  Γνωριμία με το πρόγραμμα

●   Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία

●   Design Thinking

3 Σύγχρονα
Β΄ ●   Παραδείγματα επιχειρηματικών

μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας

●  Βασικές Οικονομικές έννοιες

●   Δημιουργία εφαρμογών με App

Inventor

8 Ασύγχρονα
Γ΄ Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 3 Σύγχρονα

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί ως εξής:

Α΄ Μέρος (1η διαδικτυακή συνάντηση): Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, ώρες 17.00-20.00

Β΄ Μέρος: Ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη υλικού

Γ΄ Μέρος (2η διαδικτυακή συνάντηση): Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ώρες 17.00-20.00

  • Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας webex, ο σύνδεσμος της οποίας θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.
  • Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν και τα τρία μέρη θα λάβουν και τον ολοκληρωμένο οδηγό δραστηριοτήτων του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» και βεβαίωση 14 διδακτικών ωρών.

Συντονισμός εργαστηρίων: Στελλίνα Κουλουζάκη, Περιβαλλοντολόγος M.Sc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

(Visited 4 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση