Έως τις 20 Ιουνίου η υποβολή της έκθεσης αποτίμησης των Πρ. Σχ. Δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.:Φ11/126281/Δ7  14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στον Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους σχετικά με τα υλοποιημένα προγράμματα και με ειδικό στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών στη σχολική κοινότητα.
Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Σ.Δ. και Σ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται, για το σχολικό έτος 2022-2023, «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των Π.Σ.Δ., η οποία θα πιστοποιείται με την ανωτέρω Βεβαίωση, θα εκλαμβάνεται ως συνεκτιμώμενο προσόν, όπου αυτό προβλέπεται.

Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων με τη λήξη του σχολικού έτους 2022-23 καλεί τους συντονιστές/στριες εκπαιδευτικούς των ΠΣΔ να συμπληρώσουν  την ηλεκτρονική φόρμα έκθεσης αποτίμησης του προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) που υλοποίησαν στο σχολείο τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Ημερομηνία υποβολής έκθεσης αποτίμησης έως την 20 Ιουνίου 2023.

Ηλεκτρονική Φόρμα  https://forms.gle/GxUYkQBqoBVRNK1L8

Ευχαριστούμε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές/τριες  που συμμετείχαν στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της .

(Visited 17 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση