13η Οκτωβρίου 2014, Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες του Ν. Φθιώτιδας»

Πραγματοποιούνται σήμερα, ασκήσεις ετοιμότητας (μια από τις τουλάχιστον τρείς προβλεπόμενες για το σχολικό έτος 2014-2015) στα σχολεία του Νομού μας, ύστερα από πρόσκληση, σύμφωνα με το υπ. αριθμ.162682/Γ7/09-10-2014 εγγρ. του Υπουργείου Παιδείας, και το υπ? αρ. πρ. 155597/Γ7/10-12-2012 που αφορά στη «Διαβίβαση Οδηγιών Πολιτικής Προστασίας στις Σχολικές Μονάδες», στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Ο.Α.Σ.Π., με στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της πρόληψης των επιπτώσεων των σεισμών και της αντιμετώπισης των Φυσικών καταστροφών στα σχολεία, με αφορμή την 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση