«Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» ένα πολιτιστικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» του Εθνικού Θεάτρου το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η συμπληρωμένη αίτηση θα υπογράφεται από τον/την Διευθυντή/ Διευθύντρια
της σχολικής μονάδας και τον / την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και αποστέλλεται στο Εθνικό Θέατρο,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση vfragkos@n-t.gr έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Διαβάστε τις προϋποθέσεις: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022-2023 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_2021-2022 (2)

ΕΞΕ – 112085 – 2022 – Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

(Visited 14 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση