Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου 2022-2023.

1ο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ: να το δούμε ως  ευκαιρία»

2ο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα :«ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Τέχνη για τη ζωή»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου κατά το σχολικό έτος 2022-2023

(Visited 19 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση