Πρόσκληση συμμετοχής σε δια βίου σεμινάριο «Πλησιάζοντας την άγρια πανίδα».

Δήλωση συμμετοχών έως Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στην παρακάτω φόρμα  https://forms.gle/pCmt6yrC7ndKRgC49

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καρπενησίου, στο πλαίσιο του Εθνικού
Θεματικού Δικτύου «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» προτίθεται να διοργανώσει βιωματικό σεμινάριο με
θέμα «Πλησιάζοντας την άγρια πανίδα».
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023,
σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο σας επισυνάπτουμε. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση
ενός βιωματικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσέγγιση της άγριας
πανίδας με εκπαιδευτικές τεχνικές και δραστηριότητες για την Αθμια και Βθμια Εκπαίδευση. Το
σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν έως 100 Εκπαιδευτικοί και απευθύνεται κατά
προτεραιότητα:
1. Στα Μέλη του Δικτύου
2. Στους Εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αττικής
που έχουν αναλάβει πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, ή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ή Ομίλων ή
άλλου συναφούς προγράμματος ή δράσεως με θέμα την άγρια πανίδα.
3. Σε κάθε ενδιαφερόμενο με το θέμα Εκπαιδευτικό των άνω Διευθύνσεων.
148 Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης σεμινάριο kepea karp

(Visited 5 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση