‘Εγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Δράσεις ενταξιακής κουλτούρας: ΙΣΟΤΗΣ-ΦΙΛΟΤΗΣ»,

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαρτίζεται από δράσεις ενταξιακής κουλτούρας που δύναται να υλοποιηθούν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος και κατόπιν οι μαθητές να παρουσιάσουν τις δράσεις τους με υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ που θα επιθυμήσουν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυπηρετεί στην ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ. Η συμπερίληψη,ανοχή και ο σεβασμός προς το διαφορετικό, είναι ένα ζητούμενο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής και αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία για την αρμονική κοινωνική συμπορεία. Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, προσκαλεί τους μαθητές σε διάλογο για την εμπλοκή και συναίνεσή τους σε πρόγραμμα που θα εξυπηρετήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφωνιών και
συγκρούσεων. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων και διενέξεων θα αποτυπωθούν δια της δημιουργικής πράξης με την επίσκεψη ειδικών καλλιτεχνικών στη σχολική μονάδα που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές στη δημιουργική διαδικασία και τη δημιουργία μίας ταινίας μικρού μήκους (ενάμισυ έως πέντε λεπτών το πολύ). Η ειδοποιός διαφορά της παρούσας πρωτοβουλίας έναντι άλλων, αφορά κυρίως στην προσπάθειά μας, σε όλες τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες η αναπηρία να είναι αόρατη και να συμμετέχουν τυπικός και άτυπος μαθητικός πληθυσμός (πληθυσμιακές μειονότητες) σε διαδικασίες συνεργασίας, διαλόγου και διαμεσολάβησης, θέτοντας διακριτικά θέματα που ανησυχούν και προβληματίζουν τους έφηβους με λιγότερες ευκαιρίες. Ιδιαίτερη έμφαση στη θεματολογία δίνεται στην Εναλλακτική Επικοινωνία.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να κινητοποιηθούν οι νέοι σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και να τους δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης αυτής της προσφοράς τους, με στόχο την ενεργό τους δραστηριότητα για την αφύπνιση της κοινωνίας σε θέματα ισότητας, δημοκρατίας και ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, και την ποιότητα ζωής.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Οι δράσεις αφορούν παιδιά Ε και Στ Τάξης (όψιμη παιδική ηλικία/προεφηβεία) και έφηβους Γυμνασίου Λυκείου, ΕΝΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ (10-18 ΕΤΏΝ) και γίνονται  Τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν είναι δια της learningbydoing προσέγγσιης αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη της καλλιτεχνικής δημιουργίας (τεχνοτροπία handiedance) & υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων (στοιχεία ακροβατικής, ενόργανης, ρυθμικής και αεροβικής γυμναστικής).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία για υλοποίηση του προγράμματος και βασίζεται στη μέθοδο project και βασικό εργαλείο θα είναι οι τεχνικές διαμεσολάβησης με ψηφιακά μέσα και δια της καλλιτεχνικής δράσης (δημιουργία μικρών ταινιών με την τεχνοτροπία handiedance καυτηριάζοντας με μικροσενάρια διάφορες σχολικές καταστάσεις / προβληματισμούς τους) και με διαλείμματα που προσκαλούνται να αναδείξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους στον αθλητισμό.
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Οι μαθητές θα κατακτήσουν δεξιότητες διαμεσολάβησης

Αναμένεται ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των εφήβων σε θέματα κοινωνικής αδικίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, προσδωκάται  εκλογικευμένη αντίδραση και μεγαλύτερη ευαισθησία σε περιστατικά και καταστάσεις που προκύπτουν συγκρουσιακά συμφέροντα μεταξύ συνομηλίκων και ενηλίκων με διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και γεωγραφικές συνθήκες, κρίνοντας με βάση το δημοκρατικό και το έννομο συμφέρον και δικαίωμα καθενός.

Ενεργός δράση και αντίδραση (προάσπιση) για την προστασία και φροντίδα υποστήριξης κοινωνικών μειονοτήτων (ευπαθών ή ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμών και ΑμΕΑ).

Isotis Filotis erotimatologio

Isotis Filotis Approval ΥΠΑΙΘ

(Visited 41 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση