Ένα πρόγραμμα για την Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

Eγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ. Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών

Περισσότερα