Αίτηση συμμετοχής στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα ΠΕ «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας»έως 26/01/24

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (ΚΕ.ΠΕ.Α) συντονίζει τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας». Στο

Περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Μολάων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Κατά την τρέχουσα σχολική σχολική χρονιά η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική θα μπορούσαν οι μαθητές

Περισσότερα