Αίτηση συμμετοχής στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα ΠΕ «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας»έως 26/01/24

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (ΚΕ.ΠΕ.Α) συντονίζει τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας». Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του, το ΚΠΕ (ΚΕ.ΠΕ.Α) υποστηρίζει την
εκπαιδευτική κοινότητα στην υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν ενότητες που αφορούν το περιβάλλον, την αειφορία, τον πολιτισμό, τη διατροφή, σύμφωνα με τις θεματικές των δύο Δικτύων.
Για το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν το σχολείο που εκπροσωπείτε επιθυμεί να παραμείνει ή να ενταχθεί σε κάποιο ή και στα δύο δίκτυα και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, στις παρακάτω αιτήσεις – φόρμες:

I. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»
https://docs.google.com/forms/d/10RXZHYaOIWCxRsMM7n78ZPf4ea7qYx56Lv8mZSODLtM/edit

II. «Τα Βότανα στη ζωή μας»
https://docs.google.com/forms/d/1vLu5nXzviEGx0TWnwmq63D6BT1oT91qHejGFSy6xqO8/edit

Δικαίωμα αίτησης παραμονής ή ένταξης έχουν τα σχολεία που πρόκειται να υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά 2023-2024, σχετικό πρόγραμμα με τη θεματολογία των δικτύων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστοτόπους:

1. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» https://petrogefyra.webnode.gr

2. «Τα Βότανα στη ζωή μας» https://mvotana.weebly.com

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παραμείνουν ή να ενταχθούν σε δίκτυο, πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση – φόρμα μέχρι 26 Ιανουαρίου 2024. Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου σε δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση