Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο»

Έχοντας ως όραμα μια συμπεριληπτική κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι, ο σκοπός του προγράμματος είναι η  κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία και γενικότερα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στοχεύοντας στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας απέναντι στη διαφορετικότητα.
Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος προηγείται ενημέρωση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Φορέα: «Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)», e-mail: skep@skep.gr.    https://www.skep.gr/

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση