Πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Μολάων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Κατά την τρέχουσα σχολική σχολική χρονιά η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική θα μπορούσαν οι μαθητές να εμπλακούν με μία δράση από τις πολλές θεματικές του δικτύου και να συμμετέχουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων μελετώντας τα κάστρα. Μπορεί να έχει σχέση με το περιβάλλον, αειφορία, διατροφή ή ότι άλλο θεωρήσου κατάλληλο. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται το παρελθόν με το σήμερα και τις νέες απαιτήσεις και καλλιεργείται η αίσθηση της
συνέχειας και της εξέλιξης ενός λαού.
Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Μολάων θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναρτημένες εργασίες σχολείων.
Το ΚΕΠΕΑ Μολάων προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2023- 2024 δράσεις ή ολόκληρα περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiYYHosmIfDZ6Jn7YOy90rruc1wZoaVL3x3Arw_R1JvrdLZA/viewform?usp=sf_link

Δίκτυο Κάστρα

(Visited 25 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση