Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ.:Φ11/944/Δ7-04-01-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2)

Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

α) Οι υπεύθυνοι σχολικών Δραστηριοτήτων  θα καταρτίσουν σχετικό πίνακα με τα αιτήματα των σχολικών μονάδων που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων.  (θα ληφθούν υπόψη: η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

β) Οι αιτήσεις των σχολείων να σταλούν το αργότερο έως και 16/01/2023  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας υπ όψιν της υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων.

ΕΞΕ – 944 – 2023 – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ ΤΤΤΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΠΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΠΕΑ

 

(Visited 21 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση