ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: Φ.Αποφ/371/03-02-2023, εγκριτική απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσουμε τον Περιφερειακό Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Οι μαθητές ως θεατές και
εκκολαπτόμενοι δημοσιογράφοι στο STAR Κεντρικής Ελλάδας»

Παράδοση έργων : Ηλεκτρονικά στο edu@lamiastar.gr έως 10/3/2023
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 11 έως 20/3/2023, από επιτροπή αξιολόγησης Δημοσιογράφων και
Εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STAR

(Visited 5 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση