“Περιβαλλοντικές Επισκέψεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023 στο ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου”

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καρπενησίου, στο πλαίσιο των δράσεών του
για Μαθητές, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, προτίθεται να δεχθεί επισκέψεις σχολικών Ομάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για υλοποίηση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν χωρίς δαπάνες για το δημόσιο, ωστόσο τα διήμερα μπορούν να αιτηθούν οικονομικής διαμονής στην Μαθητική Εστία Καρπενησίου. Πληροφορίες για τα προγράμματα υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου. https://kpe-karpen.eyr.sch.gr/

ΚΕΠΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Αίτηση Παρακολούθησης

(Visited 24 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση