«Προκήρυξη συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο : «Διατροφή, Περιβάλλον & Yγεία».

Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να ανανεώσει, για το σχολικό έτος 2023-2024, και να λειτουργήσει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία». Δικαίωμα συμμετοχής, ανά την επικράτεια, έχουν:
• Εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης με Σχολικές
ομάδες/τμήματα,.
• Μέλη Π.Ο. των Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.
• Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων.
Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην παρακάτω φόρμα:   https://forms.gle/CD7KnWp8iAnjctPH7 μέχρι την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023.
E – mail, Ιστότοπος: mail@kpe-ierap.las.sch.gr       http://kpe-ierap.las.sch.gr

ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(Visited 16 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση