Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχολ. έτος 2023-2024

Το πρώτο µε τίτλο “Πανδηµία: να το δούµε ως ευκαιρία” και το δεύτερο “Βιώσιµες πόλεις: τέχνη για τη ζωή”. Τα προγράµµατα είναι µακράς διάρκειας ως προς την υλοποίησή τους, είναι εγκεκριµένα από το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΕΠ, και µπορούν να ενταχθούν είτε στο πλαίσιο των Εργαστήριων ∆εξιοτήτων είτε στα Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων) είτε στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών. Το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου θα υποστηρίξει εξ αποστάσεως (σύγχρονα ή ασύγχρονα) τις σχολικές µονάδες που θα τα υλοποιήσουν, µε συνεχή ανατροφοδότηση σε όλα τα στάδια (σχεδιασµός – υλοποίηση), και θα δεχθεί κατά προτεραιότητα στο ΚΕΠΕΑ για εκπαιδευτική επίσκεψη τις σχολικές µονάδες που θα τα υλοποιήσουν.

Εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος, διαθέσιµο στον σύνδεσµο: 

http://kpemesol.sch.gr/index.php/oi-draseis/ekpaideftikaprogrammata/pandimia-na-to-doyme-os-efkairia

https://webergalia2020.wixsite.com/natodoumewseukairia.

http://kpemesol.sch.gr/index.php/teleftaia-nea/item/381-ekdosi-neou-ekpaideftikou-ylikoue-book-oi-pandimies-stin-texni

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ

 

(Visited 47 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση