Εκπαιδευτικά Προγράμματα: α)«Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ορθή χρήση του διαδικτύου β) «Το Ψηφιακό Αποτύπωμα»,

α) «Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ορθή χρήση του διαδικτύου” απευθύνεται σε σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης) της χώρας

(β) «Το Ψηφιακό Αποτύπωμα», απευθύνεται  σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β ́-Γ ́ τάξεις Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης, Γενικού και Επαγγελματικού
Λυκείου) της χώρας.

Η συνολική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές
ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Φορέα: «Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
“Homo Digitalis”», e-mail: info@homodigitalis.gr .
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/

 

(Visited 12 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση