Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Σύγκρουση και Συνύπαρξη» για εκπαιδευτικούς

Σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Αγωγή στη Συγχώρηση» είναι να ξεκινήσουν να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τι είναι η συγχώρηση και ποια είναι η διαδικασία της, δηλαδή, πώς μπορεί να διαχειριστεί τον θυμό του και να συγχωρήσει κάποιος που έχει αδικηθεί και πληγωθεί, είτε σε απλό καθημερινό επίπεδο, είτε πολλές φορές σε πιο σοβαρές περιπτώσεις

Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση στη συγχώρηση βελτιώνει την αισιοδοξία και την αυτοεκτίμηση των μαθητών (Baskin & Enright, 2004), την σχολική επίδοση, καθώς και  την καλύτερη στάση απέναντι στους δασκάλους και τους γονείς. (Gambaro, 2002).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Φορείς: «University of Wisconsin-
Madison» και «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», e-mail: galiti@wisc.edu και

bikos@edlit.auth.gr .
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://edu-gate.minedu.gov.gr/.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση