Εκπαιδευτικά Προγράμματα «Ecomobility» και «Freemobility» για το Σχολικό Έτος 2023-2024

1.«Ecomobility» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ ́τάξης Γυμνασίου, Γενικής Εκπαίδευσης και
2.«Freemobility» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ ́τάξης Ειδικού Γυμνασίου και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ,
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. », όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.
Τα εν λόγω Εκπαιδευτικά Προγράμματα έχουν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ ́αρ.
Πρωτ. : Φ1Α/ΕΠ/140413/143479/Δ7/18-11-2022 και Φ1Α/ΕΠ/140413/143479/Δ7/18-11-2022
έγγραφα της Υπηρεσίας μας, (Πράξη 60/10-11-2022 του Ι.Ε.Π.).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: ECOMOBILITY

(Visited 1 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση